Předpis 132/1964 Sb.

Citace132/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu
Částka57 (29. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/1954rušíVládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád 
36/1958rušíVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č.37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád 
Derogace pasivní
98/1966novelizujeVyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu 
4/1976novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. 
152/1983novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
74/1985novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu 
357/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., vyhlášky č. 4/1976 Sb. a vyhlášky č. 74/1985 Sb. 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
175/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 


ISP (příhlásit)