Předpis 132/1960 Sb.

Citace132/1960 Sb.
NázevVyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č.140/1958 Ú.l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou
Částka53 (6. 9. 1960)
Účinnostod 6. 9. 1960, zrušeno dnem 25. 1. 1964

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
132/1960novelizujeVyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č.140/1958 Ú.l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou 
Derogace pasivní
132/1960novelizujeVyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č.140/1958 Ú.l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou 
6/1964rušíVyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků 


ISP (příhlásit)