Předpis 13/1967 Sb.

Citace13/1967 Sb.
NázevZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů
Částka6 (28. 2. 1967)
Účinnostod 28. 2. 1967, zrušeno dnem 26. 4. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
176/1949rušíZákon o přezkoušení některých energetických zařízení 
39/1957novelizujeZákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic 
49/1959novelizujeZákon o jednotných zemědělských družstvech 
32/1963novelizujeZákon o organizaci řízení zemědělství 
109/1964novelizujeHospodářský zákoník 
Derogace pasivní
138/1970novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku1
97/1996rušíZákon o ochraně chmele2


ISP (příhlásit)