Předpis 13/1954 Sb.

Citace13/1954 Sb.
NázevZákon o národních výborech
Částka6 (9. 3. 1954)
Účinnostod 17. 5. 1954, zrušeno dnem 12. 6. 1960
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
755 Vládní návrh zákona o národních výborech.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
126/1920rušíZákon o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé 
125/1927rušíZákon o organisaci politické správy 
92/1928rušíZákon, kterým se mění hlava druhá, odstavec 1., zákona ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb.z. a n., o organisaci politické správy 
4/1945rušíVládní nařízení ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů 
44/1945rušíVládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů 
45/1945rušíVyhláška o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů 
235/1948rušíZákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek 
280/1948novelizujeZákon o krajském zřízení 
281/1948rušíZákon o výkonu finanční správy národními výbory 
12/1949rušíVládní nařízení o zemědělských referátech krajských národních výborů 
13/1949rušíVládní nařízení o technických referátech krajských národních výborů 
14/1949rušíVládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro školství,osvětu a tělesnou výchovu 
23/1949rušíVládní nařízení o hospodářských referátech krajských národních výborů 
24/1949rušíVládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu 
28/1949rušíVládní nařízení o zdravotních referátech krajských národních výborů 
29/1949rušíVládní nařízení o referátech práce a sociální péče krajských národních výborů 
35/1949rušíVládní nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 
36/1949rušíVládní nařízení o finančních referátech okresních národních výborů 
57/1949rušíRedakční sdělení 
58/1949rušíRedakční sdělení 
87/1949rušíZákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory 
112/1949rušíVládní nařízení,kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů 
232/1949rušíVládní nařízení,kterým se mění předpisy o některých referátech krajských národních výborů 
233/1949rušíVyhláška ministra vnitra o úplném znění vl.nařízení o referátech krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci 
14/1951rušíVládní nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů 
52/1951rušíVládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě 
Derogace pasivní
27/1956novelizujeVládní nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních 
10/1957novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech1
34/1958novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě 
38/1958novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů 
65/1960rušíZákon o národních výborech2


ISP (příhlásit)