Předpis 127/1990 Sb.

Citace127/1990 Sb.
NázevZákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
Částka26 (27. 4. 1990)
Účinnostod 1. 5. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1986 - 1990
198 Vládní návrh zákona o souv. opatř. s z. o indiv. podnikání

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
81/1957novelizujeZákon o koncertní a jiné hudební činnosti 
82/1957novelizujeZákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě 
104/1965rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků 
69/1967novelizujeZákon o národních výborech 
33/1978novelizujeZákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
75/1978novelizujeVyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 
77/1978novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve školství 
127/1981novelizujeZákon České národní rady o vnitřním obchodě 
93/1982novelizujeVyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě 
63/1984rušíNařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru 
1/1988rušíNařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 
Derogace pasivní
570/1991rušíZákon České národní rady o živnostenských úřadech1


ISP (příhlásit)