Předpis 127/1960 Sb.

Citace127/1960 Sb.
NázevVyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých školách pro socialistické organizace
Částka52 (30. 8. 1960)
Účinnostod 1. 9. 1960, zrušeno dnem 1. 7. 1964

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
109/1964rušíHospodářský zákoník 


ISP (příhlásit)