Předpis 126/1968 Sb.

Citace126/1968 Sb.
NázevZákon o některých přechodných opatření k upevnění veřejného pořádku
Částka36 (26. 9. 1968)
Účinnostod 26. 9. 1968, zrušeno dnem 1. 7. 1990
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
197 Vládní návrh zákona o některých opatřeních k upevnění veř...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
99/1969novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku1
17/1989novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku2
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů2
84/1990novelizujeZákon o právu shromažďovacím1
200/1990rušíZákon České národní rady o přestupcích3


ISP (příhlásit)