Předpis 122/1951 Sb.

Citace122/1951 Sb.
NázevVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních veřejné správy
Částka54 (29. 12. 1951)
Účinnostod 1. 1. 1952

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
5/1945novelizujeDekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů 
12/1945novelizujeDekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 
28/1945novelizujeDekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci 
134/1946novelizujeZákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
90/1947novelizujeZákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek 
185/1947novelizujeZákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku 
138/1948novelizujeZákon o hospodaření s byty 
280/1948novelizujeZákon o krajském zřízení 
90/1950novelizujeVládní nařízení o správě národního majetku národními výbory 
99/1950novelizujeZákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži 
139/1950novelizujeVládní nařízení o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organisaci a příslušnosti arbitrážních komisí a o řízení před nimi 
Derogace pasivní
47/1953novelizujeVládní nařízení o státní arbitráži 


ISP (příhlásit)