Předpis 121/1948 Sb.

Citace121/1948 Sb.
NázevZákon o znárodnění ve stavebnictví
Částka47 (3. 6. 1948)
Účinnostod 1. 1. 1948
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1168 Vládní návrh zákona o znárodnění ve stavebnictví.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
116/1949novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
86/1950novelizujeTrestní zákon1
88/1950novelizujeTrestní zákon správní2
58/1951novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví3
59/1951úplné zněníVyhláška o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví 
90/1951novelizujeNařízení o pozbytí účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví 
105/1990novelizujeZákon o soukromém podnikání občanů4
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)5


ISP (příhlásit)