Předpis 120/1948 Sb.

Citace120/1948 Sb.
NázevZákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
Částka47 (3. 6. 1948)
Účinnostod 1. 1. 1948
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1171 Vládní návrh zákona o znárodnění obchodních podniků s 50 ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
116/1949novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
161/1949novelizujeZákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků1
86/1950novelizujeTrestní zákon2
88/1950novelizujeTrestní zákon správní3
64/1951novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků4
3/1953novelizujeVládní nařízení o podnicích státního obchodu 
105/1990novelizujeZákon o soukromém podnikání občanů5
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)6


ISP (příhlásit)