Předpis 118/2005 Sb.

Citace118/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
Částka40 (29. 3. 2005)
Účinnostod 1. 4. 2005, zrušeno dnem 1. 1. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
245/2001novelizujeVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení 
Derogace pasivní
452/2012rušíVyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí 
Vztahuje se k
458/2000na základěZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)