Předpis 118/1948 Sb.

Citace118/1948 Sb.
NázevZákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
Částka47 (3. 6. 1948)
Účinnostod 1. 1. 1948
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1172 Vládní návrh zákona o organisaci velkoobchodní činnosti a...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
116/1949novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 
161/1949novelizujeZákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků1
63/1950novelizujeZákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů2
86/1950novelizujeTrestní zákon3
88/1950novelizujeTrestní zákon správní4
133/1950novelizujeNařízení o zrušení předpisů o lihovém monopolu 
64/1951novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků5
3/1953novelizujeVládní nařízení o podnicích státního obchodu 
64/1961novelizujeVyhláška ministerstva spravedlnosti o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání 
403/1990novelizujeZákon o zmírnění následků některých majetkových křivd6


ISP (příhlásit)