Předpis 117/1974 Sb.

Citace117/1974 Sb.
NázevVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
Částka21 (27. 11. 1974)
Účinnostod 1. 1. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2005
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
499/2004rušíZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)