Předpis 117/1965 Sb.

Citace117/1965 Sb.
NázevZákon o Státní bance československé
Částka49 (10. 11. 1965)
Účinnostod 10. 11. 1965, zrušeno dnem 1. 1. 1971
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
64 Vládní návrh zákona o Státní bance československé

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
31/1950rušíZákon o Státní bance československé 
84/1952novelizujeZákon o organisaci peněžnictví 
25/1957novelizujeRozpočtový zákon na rok 1957 
43/1958rušíZákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky Československé 
83/1958novelizujeZákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru 
8/1959novelizujeZákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky 
93/1964novelizujeZákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů 
109/1964novelizujeHospodářský zákoník 
Derogace pasivní
144/1970rušíZákon o Státní bance československé1


ISP (příhlásit)