Předpis 116/1949 Sb.

Citace116/1949 Sb.
NázevVládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
Částka38 (25. 5. 1949)
Účinnostod 9. 6. 1949

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
5/1945novelizujeDekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů 
12/1945novelizujeDekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 
28/1945novelizujeDekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci 
33/1945novelizujeÚstavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 
54/1945novelizujeDekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry 
108/1945novelizujeDekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 
134/1946novelizujeZákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
190/1946novelizujeZákon o započetí vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám 
31/1947novelizujeZákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 
90/1947novelizujeZákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek 
141/1947novelizujeZákon o likvidačním fondu měnovém 
21/1948novelizujeZákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození 
118/1948novelizujeZákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků 
120/1948novelizujeZákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 
121/1948novelizujeZákon o znárodnění ve stavebnictví 
122/1948novelizujeZákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří 
125/1948novelizujeZákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku 
128/1948novelizujeZákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky 
185/1948novelizujeZákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče 
Derogace pasivní
34/1958novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě 


ISP (příhlásit)