Předpis 115/1948 Sb.

Citace115/1948 Sb.
NázevZákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
Částka45 (2. 6. 1948)
Účinnostod 1. 1. 1948
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1152 Vládní návrh zákona o znárodnění dalších průmyslových a j...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
101/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského 
146/1947rušíZákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském 
Derogace pasivní
108/1950novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského1
105/1990novelizujeZákon o soukromém podnikání občanů2
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)3


ISP (příhlásit)