Předpis 114/2005 Sb.

Citace114/2005 Sb.
NázevVyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra
Částka38 (24. 3. 2005)
Účinnostod 1. 4. 2005, zrušeno dnem 1. 2. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
166/2001rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku 
443/2002rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku 
Derogace pasivní
19/2010rušíVyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu 
Vztahuje se k
670/2004na základěZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)