Předpis 114/1962 Sb.

Citace114/1962 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji
Částka61 (12. 12. 1962)
Účinnostod 12. 12. 1962, zrušeno dnem 1. 1. 1969

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
174/1968rušíZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 


ISP (příhlásit)