Předpis 114/1948 Sb.

Citace114/1948 Sb.
NázevZákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
Částka45 (2. 6. 1948)
Účinnostod 2. 6. 1948
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1149 Vládní návrh zákona o znárodnění některých dalších průmys...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 
Derogace pasivní
106/1950novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků1
105/1990novelizujeZákon o soukromém podnikání občanů2
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)3


ISP (příhlásit)