Předpis 110/1971 Sb.

Citace110/1971 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
Částka29 (20. 10. 1971)
Účinnostod 20. 10. 1971, zrušeno dnem 1. 1. 1981

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
146/1961novelizujeVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva 
24/1967novelizujeVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
184/1968novelizujeVyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
Derogace pasivní
151/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
152/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva 


ISP (příhlásit)