Předpis 11/1958 Sb.

Citace11/1958 Sb.
NázevVládní nařízení o organisaci státní geologické služby
Částka3 (31. 3. 1958)
Účinnostod 1. 4. 1958, zrušeno dnem 1. 7. 1988

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
58/1953rušíVládní nařízení o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém 
Derogace pasivní
82/1967novelizujeVládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě 
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
62/1988rušíZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 


ISP (příhlásit)