Předpis 11/1955 Sb.

Citace11/1955 Sb.
NázevZákon o vodním hospodářství
Částka6 (7. 4. 1955)
Účinnostod 1. 1. 1955, zrušeno dnem 1. 4. 1975
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
7 Vládní návrh zákona o vodním hospodářství.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
49/1931rušíZákon o státním fondu pro vodohospodářské meliorace 
50/1931rušíZákon o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil 
92/1953rušíVládní nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství 
Derogace pasivní
25/1955novelizujeVládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky 
34/1958novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě 
12/1959novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství1
13/1959úplné zněníVyhláška o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství 
138/1973rušíZákon o vodách (vodní zákon)2


ISP (příhlásit)