Předpis 108/1966 Sb.

Citace108/1966 Sb.
NázevVyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti
Částka46 (20. 12. 1966)
Účinnostod 1. 1. 1967, zrušeno dnem 1. 10. 1976

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
18/1963novelizujeVyhláška ministra financí o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám 
Derogace pasivní
137/1970novelizujeVyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti 
50/1976rušíZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)