Předpis 107/2003 Sb.

Citace107/2003 Sb.
NázevVyhláška o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených
Částka44 (14. 4. 2003)
Účinnostod 1. 5. 2003, zrušeno dnem 1. 1. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
461/2005rušíVyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování 


ISP (příhlásit)