Předpis 103/1951 Sb.

Citace103/1951 Sb.
NázevZákon o jednotné preventivní a léčebné péči
Částka50 (27. 12. 1951)
Účinnostod 1. 1. 1952, zrušeno dnem 1. 7. 1966
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
601 Vládní návrh zákona o jednotné preventivní a léčebné péči.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
332/1920rušíZákon, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní 
164/1946novelizujeZákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 
49/1947rušíZákon o poradenské zdravotní péči 
99/1948novelizujeZákon o národním pojištění 
185/1948novelizujeZákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče 
49/1949rušíVládní nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů 
Derogace pasivní
64/1955novelizujeZákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči1
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců1
17/1957novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči2
19/1957úplné zněníVyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
78/1959novelizujeZákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči3
20/1966rušíZákon o péči o zdraví lidu4


ISP (příhlásit)