Předpis 101/1974 Sb.

Citace101/1974 Sb.
NázevVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek
Částka18 (30. 10. 1974)
Účinnostod 1. 1. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2005
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
499/2004rušíZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)