Předpis 100/2003 Sb.

Citace100/2003 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Částka40 (11. 4. 2003)
Účinnostod 1. 5. 2003, zrušeno dnem 1. 1. 2015
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
341/2002novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Derogace pasivní
341/2014rušíVyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 


ISP (příhlásit)