Předpis 165/2020 Sb.

Citace165/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka60 (15. 4. 2020)
Účinnostod 1. 10. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
657 Novela z. - trestní řád

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 165/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 


ISP (příhlásit)