Předpis 94/2018 Sb.

Citace94/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka48 (5. 6. 2018)
Účinnostod 5. 6. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
47 Novela z. - daňový řád

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 94/2018 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
280/2009novelizujeZákon daňový řád 


ISP (příhlásit)