Předpis 368/2019 Sb.

Citace368/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka153 (31. 12. 2019)
Účinnostod 14. 12. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
435 Novela z. - veterinární zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 368/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
298/2003rušíVyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích 
372/2003rušíVyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty 
373/2003rušíVyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 
376/2003rušíVyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 
377/2003rušíVyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
164/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách apři obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 
259/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 
375/2006novelizujeVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče 
59/2008rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů 
108/2013rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů 
133/2014rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb. 


ISP (příhlásit)