Předpis 312/2019 Sb.

Citace312/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka133 (28. 11. 2019)
Účinnostod 1. 2. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
321 Novela z. - stavební zákon
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 312/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)