Předpis 200/2017 Sb.

Citace200/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka72 (12. 7. 2017)
Účinnostod 1. 1. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
854 Novela z. o státní sociální podpoře

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 200/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách 


ISP (příhlásit)