Předpis 101/2017 Sb.

Citace101/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka39 (5. 4. 2017)
Účinnostod 1. 9. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
841 Novela z. - školský zákon
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 101/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
178/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
167/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů1


ISP (příhlásit)