Předpis 137/2016 Sb.

Citace137/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka53 (2. 5. 2016)
Účinnostod 1. 9. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
464 Novela z. o vysokých školách
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 137/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
42/1999rušíVyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
312/2011rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
Derogace pasivní
303/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti1
168/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.2


ISP (příhlásit)