Předpis 204/2015 Sb.

Citace204/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka83 (17. 8. 2015)
Účinnostod 1. 10. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
368 Novela z. o přestupcích
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 204/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 
449/2001novelizujeZákon o myslivosti 
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
Derogace pasivní
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich1


ISP (příhlásit)