Předpis 260/2014 Sb.

Citace260/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka107 (19. 11. 2014)
Účinnostod 19. 11. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
258 Novela z. o podmín.provozu vozidel na pozemních komunikacích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 260/2014 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
239/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)