Text smlouvy vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 48 pod číslem 90/2013 Sb. m. s. je přístupný na těchto stránkách:

Sbírka zákonů

27. 3. 2020, částka 48

133/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
136/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

26. 3. 2020, částka 47

130/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
131/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
132/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

26. 3. 2020, částka 46

129/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

24. 3. 2020, částka 43

113/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
114/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
115/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
116/2020 Sb. Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
117/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
118/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
119/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

23. 3. 2020, částka 45

122/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
123/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
124/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
125/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
126/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

23. 3. 2020, částka 44

120/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
121/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

19. 3. 2020, částka 42

109/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
110/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
111/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
112/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

18. 3. 2020, částka 41

106/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
107/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
108/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

18. 3. 2020, částka 39

103/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

18. 3. 2020, částka 38

100/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX %
101/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI %
102/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 %

17. 3. 2020, částka 40

104/2020 Sb. Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
105/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

17. 3. 2020, částka 36

91/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
92/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
93/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
94/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
95/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020

16. 3. 2020, částka 37

96/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
97/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
98/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
99/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

15. 3. 2020, částka 35

84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
86/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
87/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
88/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
89/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
90/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

15. 3. 2020, částka 34

83/2020 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Kalendář

PoÚtStČtSoNe
únor
242526272829 
březen
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
duben
  12345
6789101112
13141516171819


ISP (příhlásit)