Předpis 236/2012 Sb.

Citace236/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
Částka82 (4. 7. 2012)
Účinnostod 1. 8. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
570 Novela z.o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 236/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 
207/2005rušíVyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře 


ISP (příhlásit)