Předpis 215/2011 Sb.

Citace215/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Částka76 (19. 7. 2011)
Účinnostod 19. 7. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
270 Novela z. o soudech a soudcích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 215/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 


ISP (příhlásit)