Předpis 4/2005 Sb.

Citace4/2005 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
Částka3 (10. 1. 2005)
Účinnostod 6. 1. 2005, zrušeno dnem 1. 4. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
627 V.n.z. o opatřeních ve vztahu k Irácké republice
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 4/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
69/2006rušíZákon o provádění mezinárodních sankcí2
Vztahuje se k
52/1956??Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946 
513/1991??Obchodní zákoník 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
82/1998??Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
Vztahováno k
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
69/2006??Zákon o provádění mezinárodních sankcí 
69/2006??Zákon o provádění mezinárodních sankcí 


ISP (příhlásit)