Písemné pozměňovací návrhy / 82. schůze

ČTNázev
110Novela z. o střetu zájmů
119Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
367Vl.n.z. o řízeních souv. s hlub. úložištěm radioaktiv.odpadu
410Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
431Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
442Novela z. o zdravotnické záchranné službě
450Novela z. o zaměstnanosti
474Vl.n.z., kterým se mění zákony s rozvojem finančního trhu
475Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
476Novela z. o léčivech
487Novela z. - energetický zákon
499Novela z. o obcích
517Vl.n.z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
518Vl.n.z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - souv.
543Novela z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konf. – Ukrajina
548Novela z. o právu na digitální služby
549Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2024


ISP (příhlásit)