Písemné pozměňovací návrhy / 81. schůze

ČTNázev
367Vl.n.z. o řízeních souv. s hlub. úložištěm radioaktiv.odpadu
410Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
431Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
442Novela z. o zdravotnické záchranné službě
450Novela z. o zaměstnanosti
476Novela z. o léčivech
499Novela z. o obcích


ISP (příhlásit)