Písemné pozměňovací návrhy / 45. schůze

ČTNázev
110Novela z. o střetu zájmů
119Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
177N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb
249Novela z. o zadávání veřejných zakázek
270Novela z. o podpoře sportu
287Novela z. o právu na digitální služby
289Novela z. o pedagogických pracovnících
301Novela z. o důchodovém pojištění
312Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích
313Novela z. - energetický zákon
315Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2023
333Novela z. o elektronických úkonech a autorizované konverzi
342Novela z. o státní sociální podpoře


ISP (příhlásit)