Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
12Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
33Novela z. o střetu zájmů
45Novela z. - vodní zákon
46Novela z. o ČNB
47Novela z. - daňový řád
48Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění
49Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.
61Novela z. - školský zákon


ISP (příhlásit)