Písemné přihlášky do rozpravy
Mgr. Jan Čižinský

98. schůze

Zákony

  1. 52.

    Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/ISP (příhlásit)