Schválený pořad a stav projednávání 80. schůze

Od 26. 10. 2023 11:00 do 26. 10. 2023 11:59
Aktuální stav k 26. 10. 2023, 12:00


Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Návrh poslanců Jana Berkiho, Ivana Bartoše, Jany Berkovcové, Zdeňka Kettnera, Pavla Klímy, Davida Šimka a Renáty Zajíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze