Pořad 7. schůze

13.01.2022 09 - 10 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.