Schválený pořad a stav projednávání 4. schůze

Od 14. 12. 2021 14:00 do 14. 12. 2021 19:49
Aktuální stav k 15. 12. 2021, 10:49


Volební body

 1. 1.Út 14. 12., 2. bod

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 2. 2.Út 14. 12., 3. bod

  Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 3. 3.Út 14. 12., 4. bod

  Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 4. 4.Út 14. 12., 5. bod

  Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020 /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky /sněmovní dokument 139/  

 2. 9.Út 14. 12., 1. bod

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k nezbytné úloze jaderné energetiky v dekarbonizaci ekonomiky   

 3. 10.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00 hodin

 4. 11.

  Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00 hodin


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze