Schválený pořad a stav projednávání 24. schůze

Od 19. 5. 2022 15:00 do 19. 5. 2022 20:56
Aktuální stav k 19. 5. 2022, 20:56


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze