Pořad 23. schůze

12.05.2022 18 - 20 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.